วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การรู้จักตนเอง

การกางเต็นท์และการอยู่ค่ายพักแรม
เต็นท์
- วิธีกางเต็นท์
- การทำผ้าเต็นท์เพื่อกันน้ำ
การดัดแปลงวัสดุทำเป็นที่พักฉุกเฉิน
- นำผ้าห่มหรือผ้าขาวมาดัดแปลงใช้เป็นหลังคา
- นำซังข้าว ใบไม้ หญ้าแห้ง ทำเป็นหลังคากันแดดฯ
การจัดค่ายพักแรม
- ควรอยู่บนที่สูง เชิงเขา หรือเนิน
- ไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่คนพลุกพล่าน
- ไม่ควรตั้งใกล้ทางรถไฟ หรือถนน
- ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่
- ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ลำคลองฯ
การอยู่ค่ายพักแรม
- หน้าที่ของลูกเสือ เนตรนารี
- อาหารที่ควรนำไปอยู่ค่ายพักแรม
- การเตรียมตัวเดินทางอยู่ค่ายพักแรม